Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (rozporządzenie 2020/1503). Ma ona regulować działalność platform crowdfunfingowych, które podlegać będą nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka
W dniu 21 czerwca 2021 r. odbyła się w Ministerstwie Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Na konferencji nie przesądzono, jakie typy podmiotów mogą pozyskiwać finansowanie społecznościowe, ale strona rządowa stoi na stanowisku, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają być pozbawione takiej możliwości. W ten sposób państwo polskie nie skorzystałoby z opcji narodowej przewidzianej w rozporządzeniu 2020/1503, która umożliwia włączenie spółki z o.o. w proces pozyskiwania finansowania społecznościowego.

Projektowana ustawa to pierwszy dokument formalizujący działalność crowdfundingową, która do tej pory nie miała w Polsce odpowiednich regulacji prawnych, a platformy crowdfundingowe działały głównie na podstawie ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z rozporządzeniem 2020/1503 właściciele projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania, zatwierdzenia i opublikowania prospektu. Przez okres 2 lat od dnia rozpoczęcia stosowania (tj. do dnia 9 listopada 2023 r.) w państwach, w których próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, powyżej którego należy sporządzić prospekt, wynosi mniej niż 5 mln euro, rozporządzenie 2020/1503 dopuszcza prowadzenie ofert finansowania społecznościowego bez konieczności sporządzenia prospektu jedynie do wartości nieprzekraczającej progu przewidzianego w prawie krajowym. Z możliwości tej ma zamiar skorzystać polski ustawodawca i projektowana ustawa zakłada, że ten maksymalny próg w okresie przejściowym (do 9 listopada 2023 r.) będzie wynosił 2,5 mln euro. Warunkiem braku konieczności sporządzenia prospektu będzie sporządzenie i opublikowanie dokumentu pod nazwą arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych, którego wzór stanowi Załącznik 1 do rozporządzenia 2020/1503. Dokument ten jest dokumentem zdecydowanie mniej sformalizowanym niż prospekt a ponadto nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Projektowana ustawa zakłada również podwyższenie, z dniem 10 listopada 2023 r., progu kwotowego wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu, z 2,5 mln euro do 5 mln euro w odniesieniu do ofert publicznych „nie crowdfundingowych”. Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 mln euro a 5 mln euro, zostaną z tym dniem objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego. Ponadto docelowo* w przypadku ofert publicznych mieszczących się w widełkach 100 tyś. euro – 5 mln euro dokonywanych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w projekcie ustawy przewidziany jest w miejsce obowiązku sporządzenia i opublikowania dokumentu ofertowego (oferty do 1 mln euro) lub memorandum informacyjnego (oferty pomiędzy 1 mln euro – 5 mln euro) obowiązek sporządzenia i publikacji arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych. Ta ostatnia zmiana będzie jeszcze przedmiotem uzgodnień, gdyż na wspomnianej konferencji pojawiły się głosy co do trudności praktycznego zastosowania takiego rozwiązania.

* w okresie od wejścia do 9 listopada 2023 r. widełki te będą wynosiły 100 tyś euro – 2,5 mln euro


Link do strony RCL znajduje się TUTAJNa podstawie analizy projektowanej ustawy Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przygotowało wykaz dokumentów wymaganych w związku z ofertą publiczną w chwili obecnej i po wejściu w życie ustawy crowdfundingowej. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Wykaz dokumentów wymaganych w związku z ofertą publiczną w chwili obecnej i po wejściu w życie ustawy crowdfundingowej
Dostęp zablokowany
03.12.22
gwiazda - ulubione

Data aktualizacji: 2021-10-14

Zobacz również:

Szybkie menu