Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Łukasz Strycharczyk

Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

Łukasz Strycharczyk

Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując dyplom summa cum laude. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach warszawskich, w tym w kancelariach obsługujących klientów korporacyjnych i międzynarodowych, jak również w organizacjach pozarządowych, w tym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W KMD.Legal odpowiada za obsługę postępowań spornych w odniesieniu do ryzyk managerów oraz osób prawnych oraz fizycznych na gruncie prawa karnego oraz sporów korporacyjnych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z identyfikacją, oceną i mitygacją ram odpowiedzialności, w tym w szczególności ryzyk związanych z odpowiedzialnością gospodarczą i karną oraz normami zgodności stosowanych przez przedsiębiorców procedur z obowiązującymi przepisami prawa (compliance).

Co więcej, jest współautorem pierwszego na rynku komentarza wydawnictwa C.H. Beck do ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniającego najnowsze zmiany ustawodawcze, a także współautorem renomowanego komentarza „Prawo rynku kapitałowego”. Wraz z zespołem KMD Legal przygotowuje fragmenty komentarza do nowej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Szybkie menu