Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Beata Stelmach

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Beata Stelmach

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

4 listopada 2013 dołączyła do grupy General Electric rozpoczynając pracę na stanowisku Prezesa i Dyrektora Generalnego GE na Polskę i kraje bałtyckie. Od 1991 związana z instytucjami rynku kapitałowego. W latach 1991-1999 pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (m.in. jako dyrektor sekretariatu i  rzecznik prasowy). Była też konsultantką Banku Światowego w projektach tworzenia regulacji giełdowych na rzecz rynków w Rosji i Ukrainie. Pełniła m.in. funkcję prezesa zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej (2000–2001), następnie w  latach 2001-2005 wchodziła w skład władz Grupy Prokom Software. W latach 2005-2007 jako członek zarządu Intrum Justitia TFI S.A. tworzyła fundusz sekurytyzacyjny. Od 2008 do 2011 roku była partnerem i wiceprezesem MCI Management S.A. oraz prezesem MCI Capital TFI, zarządzającego funduszami PE/VC. Zasiadała też w  radach nadzorczych różnych przedsiębiorstw (w tym Bioton S.A. i Travelplanet.pl S.A.). W  latach 2006-2011 była prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członkiem zarządu EuropeanIssuers. Od 2011 do 2013 roku pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w  Warszawie. Jest również absolwentką studiów MBA w  INSEAD oraz Uniwersytetu Calgary. W  listopadzie 2013 roku Beata Stelmach została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie zagranicznej oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej.

Szybkie menu