Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Badanie kosztów i korzyści z notowania

Data publikacji: 2022-02-17

We wrześniu oraz październiku 2021 r. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przeprowadziło pilotażowe badanie kosztów oraz korzyści notowania. Badanie to zostało przeprowadzone w dwóch etapach: poprzez bezpośredni kontakt ze spółkami oraz podczas głosowania uczestników Kongresu CFO Spółek Giełdowych w październiku 2021 r. W wynikach badań podzielono spółki, które udzieliły odpowiedzi, na 4 grupy: duże (kapitalizacja powyżej 1 mld zł), średnie (kapitalizacja 200 mln – 1 mld zł), małe (poniżej 200 mln kapitalizacji) oraz NewConnect. W trakcie badania spółki oceniły takie koszty jak: opłata za giełdę, centralny depozyt, instytucję nadzorczą; wyższe koszty badania ustawowego; wyższe koszty zespołu księgowego związane z wyższymi standardami rachunkowości; wyższe koszty zespołu prawnego związane z analizami dodatkowych regulacji; wyższe koszty compliance; wyższe koszty wynagrodzeń kadry kierowniczej ze względu na wyższe ryzyko i trudniejsze otoczenie biznesowe; wyższe koszty wynagrodzeń rad nadzorczych; wyższe koszty WZA (głównie koszty prawne); koszty relacji inwestorskich; wyższa efektywna stawka podatkowa wynikająca z większej przejrzystości; koszty utraconych szans w wyniku notowań. Spółki zostały także poproszone o ocenę takich korzyści z notowania jak: możliwość finansowania poprzez emisje obligacji, finansowanie bankowe w kontekście notowania, wpływ notowania na zawieranie kontraktów krajowych i zagranicznych oraz wskazanie własnych istotnych korzyści z notowania. 

Osoby, które chciałyby zapoznać się ze szczegółowymi wynikami badania pilotażowego zapraszamy do kontaktu pod adres e-mail: regulacje@seg.org.pl.

Wyniki pilotażowego badania zostały wykorzystane przy udzielaniu odpowiedzi w ramach konsultacji tzw. Listing Act. Badanie to będzie kontynuowane celem zebrania bardziej kompletnych danych dotyczących korzyści i kosztów związanych ze statusem spółki publicznej. Wyniki badań posłużą jako argumenty w działaniach mających na celu zmianę regulacji unijnych dotyczących emitentów. 


Data aktualizacji: 2022-03-07

Szybkie menu